{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {wpHead} {!$options->theme->header->customJsCode} {var $searchFormClass = ""} {if $elements->unsortable[search-form]->display} {var $searchFormClass = $elements->unsortable[search-form]->option('type') != "" ? "search-form-type-".$elements->unsortable[search-form]->option('type') : "search-form-type-1"} {/if} {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin} {if $wp->isPage}
{else}
{/if}

Fotografijų paroda “Prie vandens”

Kviečiu aplankyti fotografijų parodą “Prie vandens”, kuri eksponuojama naujuose naujame Vilniaus univesiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio 7a, Vilnius). Paroda kuri eksponuojama pirmajame aukšte (rytinis korpusas) galima lankyti kasdien, išskyrus sekmadienius iki 2017 metų kovo mėnesio.

Top